Psychologické poradenství v Praze 

Naši profesionálové s komplexním výcvikem v psychologickém poradenství u institucí s akreditací svých výcviků pro zdravotnictví u České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČPS ČLS JEP), asociací systemických a rodinných terapií,  a se členstvím u České asociace pro psychoterapii (ČAP) či pod licencí United Kingdom Council for Psychotherapy poskytují následující poradenské šlužby mimo resort zdravotnictví :

 • individuální poradenství (psychoterapeutické poradenství pro neklinické klienty)
 • párové poradenství (Hetero i LGBT páry)
 • manželské poradenství
 • rodinné poradenství  (systemické rodinné psychoterapeutické poradenství)
 • pedagogické poradenství (výchovné, vývojové, pedagogicko-diagnostické, rodinně-terapeutické)
 • rodičovské skupiny (podpora a edukace vývojových problémů, výchovných starostí, zacházení s emocemi u dětí – validizace, posilování egostavu dětí a tvoření dohod z hlediska konceptu transakční analýzy)
 • artefiletické skupiny pro děti

Pro služby lze využít pražské poradny nebo pobočky ve Spojeném království:

MEDICAL CARE PSYCHOLOGY LONDON

Telefon

PRO OBJEDNÁNÍ V PRAZE ČI SPOJENÍ NA LONDÝNSKOU POBOČKU VOLEJTE:

+420 224 829 046

Důležité informace

 • Všechny služby jsou poskytovány za přímou úhradu dle ceníku.
 • Objednání k našim poradcům je co nejrychlejší, zcela diskrétní a je načasováno tak, aby byla zajištěna maximální diskrétnost, soukromí a vysoce individuální přístup.
 • Mlčenlivost, bezpečí a informovanost klientů jsou hlavními pilíři naší odborné péče. 
 • Pobočka v Londýně slouží pro ty, kteří preferují využití detašovaného pracoviště, kteří jsou na pracovních pobytech či kterým jejich profese dovoluje navštěvovat konzultace ve Spojeném království.
 • Naše služby podléhají ohlašovací povinnosti dle zákonů ČR ve smyslu, že by se kdokoliv ze zaměstnanců a spolupracovníků Medical Care Psychology s.r.o. dozvěděl o přípravě nebo spáchání trestného činu vyjmenovaného v daném zákoně o ohlašovací povinnosti. Pouhé podezření, že by ke spáchání trestného činu mohlo dojít, nezakládá případnou odpovědnost za trestný čin ve smyslu § 367, resp. 368 TZ.
 • Pracoviště neposkytuje krizově-intervenční služby ani krizovou pevnou linku. Poradci, kteří sdělí klientům své telefonní číslo mobilního telefonu pro další objednávání neposkytují krizově-intervenční hovory mimo dojednané konzultační hodiny ani je nemohou garantovat, pracoviště není poskytovatelem služeb sociálně-prevenčního či pohotovostního charakteru, ani zdravotnických služeb.
 • Pracoviště není registrovaným zdravotnickým pracovištěm, zdravotnickou péči poskytují pro klienty se zdravotnickou problematikou návazná, k tomu určená, akreditovaná či registrovaná zdravotnická pracoviště.
 • Služby nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pracoviště nepracuje se zdravotní problematikou ani nevydává posouzení zdravotní způsobilosti ve smyslu zdravotní způsobilosti 1 či 2 (dle EASA) či dle pravomocí Aeromedical center. Klienti či pacienti, kterým psychologická diagnostika prokáže zdravotní problematiku (ať již polymorfní nebo parciální klinický nález), budou odesláni na odborná pracoviště v rámci systému zdravotní péče ČR, budou jim předány kontakty a budou poučeni o svém stavu a nutnosti vyhledat odbornou zdravotní péči na klinicko-psychologických či psychiatrických pracovištích.
 • Prinátní klienti psychologického poradenství a diagnostiky hradí dle ceníku. Pracoviště neposkytuje služby pedagogicko-psychologického chrakteru, pouze komplexní psychologickou diagnostiku na vyžádání. Služby např. pedagogicko-psychologických poraden poskytují k tomu určená pracoviště.